Wat doet Leergeld

Niet van toepassing

Stichting Leergeld Voorschoten helpt kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met geldzorgen. Leergeld wil voorkomen dat kinderen uit armere gezinnen worden buitengesloten. Onze missie is dat elk kind moet kunnen meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij!

Onze hulp is gericht op meedoen en aansluiting bij andere kinderen vinden. Leergeld kan zorgen voor een fiets om samen met klasgenoten naar school te fietsen, een verjaardagspakket om te kunnen tracteren op school, lidmaatschap van een sportvereniging, zwemles, dansles of scouting. Door te sporten of aan andere activiteiten mee te doen leren kinderen samenwerken, samen spelen en leren ze omgaan met winnen en verliezen. Dat zijn belangrijke vaardigheden waar kinderen de rest van hun leven voordeel van hebben.