Over ons

Niet van toepassing

Structuur van de organisatie

Sinds januari 2021 heeft Voorschoten een zelfstandige Stichting Leergeld Voorschoten. Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau.

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en hebben geen eigen kantoor. De spreekuren zijn in de bibliotheek van Voorschoten en bij de intake bezoeken de intermediairs de gezinnen bij hen thuis. Leergeld is te bereiken via ons mailadres info@leergeld-voorschoten.nl

Leergeld Voorschoten is als volgt georganiseerd:

Het bestuur maakt het beleid, neemt besluiten, overlegt met het landelijke bestuur van Leergeld en andere belangrijke spelers in het maatschappelijk veld en ziet erop toe dat de uitvoering verloopt zoals is afgesproken.

De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de administratieve verwerking, beoordelen op basis van de geleverde informatie of gezinnen in aanmerking komen voor ondersteuning, informeren de ouders en de intermediair over het besluit en maken afspraken met de leveranciers, scholen en verenigingen.

De intermediairs zijn de vertrouwde en laagdrempelige gesprekspartners voor het gezin, helpen het gezin met de aanvraag, adviseren over andere mogelijkheden en houden contact met het gezin over nieuwe aanvragen.

Onze doelstelling

De doelstelling van Stichting Leergeld Voorschoten is om zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen (tot 130% van de bijstandsnorm) in de Gemeente Voorschoten te laten meedoen aan activiteiten op het vlak van onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Dat doen we door:

 • Directe hulpverlening aan kinderen;
 • Doorverwijzing naar en samenwerking met andere instanties/organisaties;
 • Signalering van problemen richting de lokale gemeente(n) en richting de landelijke Leergeld Vereniging.

Meer informatie over Stichting Leergeld Voorschoten vindt u in het beleidsplan 2021-2025.

Het jaarverslag van 2023 staat online: jaarverslag 2023.

Stichting Leergeld Voorschoten is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Fiscaal nummer: 8619 74 931.

Hier vindt u ons Privacyreglement.

Wie zijn wij?


Bestuursleden

 • Henny van der Klis, voorzitter
 • Chris Gerritsen, penningmeester
 • Talien Willems, secretaris
 • René Spaans, lid
 • Marianne Zoetmulder, lid

Coördinatoren

 • Inge Kreeft
 • Lydie Zirkzee


Intermediairs

 • Marja Delahaije
 • Jessica Matze
 • Tiny de Meijer
 • Huib de Groot
 • Maaike van Tuyll
 • Thijs van Tuyll
 • Eveline Wiegant
 • Bart de Wolf