Doe mee

Niet van toepassing

Steun ons financieel

Laat kinderen meedoen! Leergeld ondersteunt kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Uw bijdrage zorgt ervoor dat elk kind kansen krijgt en vaardigheden en eigenwaarde ontwikkelt.
Giften van particulieren, scholen, kerken of andere instanties zijn van harte welkom. Leergeld Voorschoten stelt zich ten doel om nóg meer kinderen te kunnen helpen met meer dan de basisbehoeften voor school en vrije tijd.
Wilt u direct doneren? Maak dan uw donatie over op rekeningnummer NL68RABO0366342029 ten name van de Stichting Leergeld Voorschoten of vul het machtigingsformulier in.
We hebben een ANBI status. Daardoor kunt u de gift aftrekken van de belasting tijdens de belastingaangifte. Klik hier voor de betalingsvolmacht periodieke gift van de Belastingdienst.

Als u voornemens bent minimaal 5 jaar een bepaald bedrag jaarlijks te schenken, dan kunt u dit bedrag zonder toepassing van de giftendrempel voor de volle 100% aftrekken als schenking. Het formulier Overeenkomst periodieke gift van de Belastingdienst moet dan in 2-voud worden ingevuld. Klik hier voor het formulier. Na ontvangst geeft Leergeld daar een nummer aan bestaande uit <jaar van binnenkomst>-<volgnummer> en sturen we u 1 exemplaar retour, dat u kunt gebruiken voor uw belastingaangifte.

Voor informatie over sponsoring kunt u terecht bij: Henny van der Klis (voorzitter) via info@leergeld-voorschoten.nl.

Doe mee als vrijwilliger

Leergeld Voorschoten is op zoek naar betrokken vrijwilligers die de rol van intermediair op zich willen nemen en zich voor langere tijd willen verbinden aan Leergeld.
De intermediairs zijn de vertrouwde en laagdrempelige gesprekspartners voor het gezin:

  • zij hebben affiniteit met de doelgroep en weten tegelijkertijd de juiste balans te vinden tussen inleven en afstand houden;
  • zij helpen het gezin met de aanvraag, bespreken de mogelijkheden om deel te nemen aan sport, muziek of andere activiteiten en wijzen op andere mogelijke voorzieningen;
  • leggen de afspraken vast in het administratieve systeem, Lisy;
  • gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke gegevens.

Leergeld Voorschoten maakt onderdeel uit van het overkoepelende Leergeld Nederland. Indien je belangstelling hebt, reageer dan via de mail naar info@leergeld-voorschoten.nl. Dan nemen we snel contact met je op voor een afspraak.