Voorkeur voor Voorschotenpas

Niet van toepassing


Voorzitter Henny van der Klis en secretaris Talien Willems van de Stichting Leergeld zouden graag zien dat er een Voorschotenpas zou worden ingevoerd
Voorschotense Krant 11 november 2022

Veel ouders hebben het momenteel door allerlei omstandig heden financieel moeilijk, het aanschaffen van leermiddelen, betalen van contributies voor sport en cultuuractiviteiten voor hun kinderen is vaak niet meer op te brengen. Stichting Leergeld zet zich daarom in om kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met geldzorgen in Voorschoten te helpen om wél mee te kunnen doen met sport, muziek of culturele activiteiten. Met de hulp van Leergeld kunnen kinderen net als de andere leerlingen op de fiets naar school en het huiswerk thuis op de computer maken.

'Het is onze missie dat ieder kind mee moet kunnen doen. Nu mee kunnen doen, is later meetellen in de maatschappij', zeggen Henny van der Klis voorzitter en Talien Willems, secretaris van de Stichting Leergeld Voorschoten.. Door te sporten of aan andere activiteiten mee te doen leren kinderen samenwerken, samen spelen en leren ze vaardigheden waar kinderen de rest van hun leven voordeel van hebben.

Stichting Leergeld Voorschoten draait volledig op vrijwilligers. Het budget van Leergeld wordt gevormd door subsidie van de gemeente die de beschikking heeft over de indertijd ingestelde ‘Klijnsma-gelden’ waarmee armoede moet worden bestreden en donaties van bedrijven, fondsen, particulieren en instellingen'.

‘Mee kunnen doen moet ook in de vakantie kunnen. Afgelopen zomer hebben wij, dankzij een prachtige donatie van de Ladies Circle kinderen ook een zomerprogramma aan kunnen bieden. Kinderen konden kiezen, een abonnement op het buitenbad of Duinrell, een tablet of een zomerkamp. Gelukkig kunnen we dit zomerprogramma in de komende drie jaar voortzetten dankzij een donatie van de Stichting Katapult. Een andere donatie heeft het mogelijk gemaakt dat ook Oekraïnse kinderen mee konden doen aan dit zomerprogramma. Bovendien konden we hierdoor de eerste schoolbehoeften verstrekken en krijgen zij elke zondag zwemles in ’t Wedde. .

'Naar verwachting zal het aantal mensen dat het financieel moeilijk krijgt alleen nog maar toenemen. Donaties zijn dan ook heel welkom, Stichting Leergeld is een mooi doel voor mensen die hun energietoeslag willen doneren, omdat zij het zelf niet nodig hebben. Met deze donaties dragen zij bij aan onze missie: alle kinderen mee te laten doen, zodat er niemand buiten de boot valt’.
Gezinnen die bij de Stichting Leergeld een aanvraag doen moeten aantonen dat zij zelf de kosten voor hun kinderen niet kunnen opbrengen. ‘Dit levert ons heel veel werk op en het is voor die mensen natuurlijk ook pijnlijk om al die gegevens te moeten verstrekken. Temeer omdat diezelfde gezinnen ook vaak nog een beroep op de Voedselbank moeten doen, waar zij ook weer moeten aantonen dat zij in aanmerking komen. Vanwege de privacy wetgeving mag dit soort informatie niet met anderen worden gedeeld. Wij zouden het toejuichen als de gemeente Voorschoten centraal inkomensgegevens zou controleren en burgers onder een bepaald inkomen of met een uitkering een Voorschoten Pas zou verstrekken. Een goed voorbeeld is de Ooievaarspas die in Den Haag wordt verstrekt, organisaties als Stichting Leergeld kunnen voor gezinnen met zo’n pas, zonder controle van financiële gegevens, onmiddellijk aan de slag om toegang tot schoolspullen en sport- en cultuurabonnementen voor de doelgroep te regelen. Daarnaast kunnen ondernemers op hun beurt de houders van een dergelijke pas korting geven op aankopen of hen gratis of tegen een geringe vergoeding laten deelnemen aan activiteiten. Wij gaan hier binnenkort over in gesprek met de gemeente Voorschoten, aldus de beide bestuursleden.